MagnaClean Commercial - priemyselné riešenie

MagnaClean Commercial 2''  Kód: MCC1-P2 CP1-03-01123

je profesionálne priemyselné riešenie zachytávania kalu oxidu železa magnetickým filtrom Commercial 2'' pre rozvody s priemerom potrubia 50,8 mm (∅ 2'').

Technické parametre filtra MagnaClean Commercial 2'':
Má 5 magnetov umiestnených v jadre prduktu tak, aby poskytovali čo najefektívnejšiu ochranu vykurovacieho systému.
Priemer filtra: 160 mm.
Je pripojiteľný k potrubiu vykurovacieho systému pomocou prírubového úchytu s otvormi na 4 skrutky - označenie príruby: DN 50 / 2“.

Maximálne odporúčané hodnoty pre MagnaClean Commercial 2'':

prietok: 20 m3/h
tlak v systéme: 10 bar
teplota: 100°C

Je určený pre ochranu vykurovacieho zariadenia s maximálnym výkonom: 460 kW

Na MagnaClean sa vzťahuje dvojročná záruka.
_______________________________________________________________________________

MagnaClean Commercial 3''  Kód: MCC1-P3 CP1-03-01124

je profesionálne priemyselné riešenie zachytávania kalu oxidu železa magnetickým filtrom Commercial 3'' pre rozvody s priemerom potrubia 76,2 mm (∅ 3'').

Technické parametre filtra MagnaClean Commercial 3'':
Má 6 magnetov umiestnených v jadre prduktu tak, aby poskytovali čo najefektívnejšiu ochranu vykurovacieho systému.
Je pripojiteľný k potrubiu vykurovacieho systému pomocou prírubového úchytu s otvormi na 8 skrutiek - označenie príruby: DN 80 / 3“.
Priemer filtra: 210 mm

Maximálne odporúčané hodnoty pre MagnaClean Commercial 3'':

prietok: 40 m3/h
tlak v systéme: 10 bar
teplota: 100°C

Je určený pre ochranu vykurovacieho zariadenia s maximálnym výkonom: 930 kW

Na MagnaClean sa vzťahuje dvojročná záruka.
_______________________________________________________________________________

MagnaClean Commercial 4''  Kód: MCC1-P4 CP1-03-01125

je profesionálne priemyselné riešenie zachytávania kalu oxidu železa, magnetickým filtrom Commercial 4'' pre rozvody s priemerom potrubia 101,6 mm (∅ 4'').

Technické parametre filtra MagnaClean Commercial 4'':
Má 7 magnetov umiestnených v jadre prduktu tak, aby poskytovali čo najefektívnejšiu ochranu vykurovacieho systému.
Je pripojiteľný k potrubiu vykurovacieho systému pomocou prírubového úchytu s otvormi na 8 skrutiek - označenie príruby: DN 100 / 4“.
Priemer filtra: 216 mm

Maximálne odporúčané hodnoty pre MagnaClean Commercial 4'':

prietok: 60 m3/h
tlak v systéme: 10 bar
teplota: 100°C

Je určený pre ochranu vykurovacieho zariadenia s maximálnym výkonom: 1400 kW

Na MagnaClean sa vzťahuje dvojročná záruka.
_______________________________________________________________________________

MagnaClean Commercial 6''  Kód: MCC1-P6 CP1-03-01126

je profesionálnym riešením pre zachytávanie kalu oxidu železa pre veľké priemyselné vykurovacie systémy. Montážou prietokového magnetického filtra Commercial 6'' do rozvodov vykurovacieho systému s priemerom potrubia 152,4mm (∅ 6'') si zabezpečíte vyššiu účinnosť vykurovacieho systému, nižšiu poruchovosť, skrátite dobu odstávky na prečistenie systému až niekoľkonásobne, a tým ušetríte prevádzkové náklady a náklady na servisovanie vykurovacieho systému a vykurovacieho zariadenia. Prietokovo-magnetický filter Commercial 6'' predĺži zivotnosť obehových čerpadiel alebo prečerpávacích systémov, prietokových čidiel, ako aj Vášho kotla tým, že bude výmenník čistý, bez usadenín oxidu železa. Takto chránený vykurovací systém si nevyžaduje časté, náročné a drahé servisné opravy. Tento jedinečný prietokovo-magnetický filter s označením Commercial 6'' má až 9 magnetov umiestnených vo svojom jadre. Magnety sú umiestnené tak, aby priestor prietoku vykurovacieho média pokryl maximálne efektívne ich magnetickým polom. Magnety, ktoré sú súčasťou výrobku Commercial 6'', sú špeciálne vyvinuté tak, aby poskytovali čo najsilnejšie magnetické pole (gausov). Tento prietokovo-magnetický filter Commercial 6'' je zhotovený pre maximálnu účinnosť a poskytnutie čo najefektívnejšej ochrany aj vykurovacieho systému s potrubím o primere 6''.

Technické parametre filtra MagnaClean Commercial 6'':
Je pripojiteľný k potrubiu vykurovacieho systému pomocou prírubového úchytu s otvormi na 8 skrutiek - označenie príruby: DN 150 / 6“.
Priemer filtra: 324 mm

Maximálne odporúčané hodnoty pre MagnaClean Commercial 6'':

prietok: 80 m3/h
tlak v systéme: 10 bar
teplota: 100°C

Je určený pre ochranu vykurovacieho zariadenia s maximálnym výkonom: 1800 kW

Na MagnaClean sa vzťahuje dvojročná záruka.

TECHNICKÝ NÁKRES A POPIS VÝROBKU MagnaClean Commercial  

logo COMMERCIAL