Rýchly a účinný preplach vykurovacích systémov s MagnaCleanse

Najvhodnejší a najúčinnejší postup pri čistení a údržbe vykurovacích systémov a systémov centrálneho zásobovania teplom je založený na rozsiahlom testovaní a nezávislom výskume. Za tento ucelený postup ochrany vykurovacích systémov, Adey získalo v roku 2015 špeciálne ocenenie. Odporúčaný postup zahŕňa štyri kroky pomocou prémiových kvalitných filtrov a chemikálií pre optimalizáciu výkonu a vrátenie pôvodnej účinnosti vykurovania centrálneho vykurovacieho systému. Tento špeciálny postup ochrany vykurovacích systémov v štyroch krokoch, vyvinutý spoločnosťou Adey, vyhral významné ocenenie, čím sa dokazuje profesionalita a spoločnosť Adey opätovne potvrdzuje svoje prvenstvo.

 • Cenníková cena: 955,40 Eur s DPH

796,17 Eur bez DPH

V prípade záujmu o zakúpenie tohoto systému, prejdite do e-shopu TU.

Postup trvalej ochrany vykurovacieho systému spočíva v 4 po sebe nasledujúcich krokoch:

 1. čistenie - vykurovacieho systému s prípravkom MC3+
 2. preplach - pomocou zariadenia MagnaCleanse
 3. inštalácia - cyklónovo-magnetického filtra MagnaClean
 4. prevencia - ošetrenie vykurovacieho systému s prípravkom MC1+

Špeciálny postup ochrany vykurovacieho systému "Best Practise" s MagnaCleanse zabezpečuje:

 • Úplné odstránenie usadeného čierneho kalu oxidu železa v priebehu jedného cyklu
 • Vysoko-efektívny postup preplachu s vynikajúcim účinkom
 • Čistiaci prípravok MC3+ CLEANER zostáva naďalej vo vykurovacom systéme v priebehu celého procesu
 • Vykurovací systém je v priebehu celého procesu čistenia vyhrievaný - pre lepšie výsledky
 • Šetrný k vode - vypúšťa sa iba nadbytočný zachytený kal, na konci procesu čistenia
 • Použitím zariadenia MagnaCleanse môže byť systém preplachu ukončený už do dvoch hodín
 • Následná trvalá ochrana kotla pre jeho lepší výkon a účinnosť - inštaláciou cyklónovo-magnetického filtra do vykurovacieho systému
 • Preventívna ochrana vykurovacieho systému - použitím prípravku MC1+ PROTECTOR

Trvalá ochrana systému

Výkonné preplachovanie vykurovacieho systému je veľmi efektívne, pokiaľ sa vykonáva kvalifikovaným technikom. Napriek tomu je pravdou, že hromadenie oxidu železa je diskutovanou otázkou v rámci problematiky vykurovacích systémov.
Efektívny postup prečisťovania s MagnaCleanse poskytuje veľmi efektívne riešenie. Nakoľko tento postup prečisťovania v štyroch krokch neodstraňuje len jednorázovo usadený čierny kal oxidu železa z vykurovacieho systému a jeho súčastí, ale poskytuje taktiež trvalú a vo väčšine prípadov doživotnú ochranu vykurovacieho systému. Trvalá ochrana je zabezpečená inštaláciou filtra z rady MagnaClean od spoločnosti Adey.

Tento efektívny postup štyroch krokov umožňuje montážnym firmám vykonávať tento servisný preplach už za dve hodiny, čím šetrí čas aj financie majiteľom vykurovacích systémov. Pre odborných servisných technikov, či inštalatérov to znamená poskytovanie kvalitných služieb, prostredníctvom vysoko-účinného preplachu centrálneho vykurovacieho systému a efektívne využitý čas rýchlym vybavením požiadavky zákazníka.

Montážny technik vykurovacích systémov by mal pamätať na svojich zákazníkov v týchto oblastiach:

- byť odborne zdatný v problematike, aby vedel zodpovedať prípadné otázky zákazníkov. Byť spoľahlivý v oblasti poradenstva;
- vedieť správne odporúčať vhodné riešenie, ktoré bude plnohodnotne šetriť finančné prostriedky majiteľa vykurovacieho systému;
- poskytnúť rýchly servis a zabezpečiť kvalitný výsledok práce - vykonanou prácou presvedčiť zákazníka o odbornosti a kvalite práce aj zachovaním poriadku;
- následne zabezpečiť opakovanú starostlivosť o zverený vykurovací systém
- to všetko má viesť k spokojnosti zákazníka, ktorý takého technika rád odporučí aj svojím známym

Používaním postupu štyroch krokov od spoločnosti Adey poskytnete zákazníkovi služby z doposiaľ najlepšie ponúkanej praxe. Takáto práca inštalatérom umožní budovať a posilňovať vzťahy so zákazníkmi.

MagnaCleanse môžete zakúpiť tu - e-shop.